CLOET KOELTECHNIEK bvba
Hazenstraat 22
B-8531 HULSTE
Telefoon +32 51 31 05 69
Fax +32 51 31 99 53
info@cloetkoeltechniek.be


 

 
 
 

Onze missie berust op 4 grote peilers

Onze bedrijfsfilosofie steunt op vier peilers waarop de onderneming gebaseerd is en die door al onze medewerkers hoog in het vaandel wordt gedragen. Ons hoofddoel is dan ook om een win-win situatie te creëeren tussen U als klant en wij als installateur om op deze manier een relaties op lange termijn uit te bouwen.

De eerste peiler van onze onderneming is het streven naar perfectie. Samen met de klant zoeken we naar de meest ideale aanpak voor zijn project om op die manier volledig in zijn behoefte tegemoet te komen. Een perfecte analyse, een perfecte plaatsing en een perfecte afwerking binnen de voorziene timing garandeert ons telkens opnieuw een perfect tevreden klant.

Onze tweede peiler omvat kwaliteit. De firma Cloet Koeltechniek heeft er zich toe verbonden uitsluitend met de meest kwaliteitsvolle producenten samen. Het spreekt voor zich dat de combinatie van kwaliteitsvolle producten en een perfecte installatie voor een kwalitatief uitstekend eindresultaat zorgt, dit impliceert uiteraard enkel tevreden klanten.

Klantvriendelijkheid is voor ons vanzelfsprekend en tevens onze derde peiler. Elke klant kan rekenen op een persoonlijke aanpak en ons professioneel advies. Natuurlijk beschikken wij over een dienst na-verkoop die U verder blijft ondersteunen en onze hersteldienst staat vanzelfsprekend altijd paraat voor U.

De laatste van onze vier peilers omvat milieu en veiligheid. Net zoals U zijn wij erg begaan met het milieu. Daarom werken wij enkel met gecertificeerde producten die op geen enkele manier schade kunne toe brengen aan het milieu en springen we zorgvuldig om met energie. We sorteren ons afval dat wordt afgehaald door een gespecialiseerde firma. De veiligheid van onze werknemers staat op elk ogenblik centraal en is voor ons van primordiaal belang. Deze vierde peiler is een continu proces die in onze ogen steeds voor verbetering vatbaar is.